#02. Psychology Of The Machine

Introductie in het gedachtegoed van 'De Vierde Weg'
op basis van fragmenten uit "Psychologie van Men's Mogelijke Evolutie"

00:00
00:00
English

Many people ask themselves ‘What is the teaching of ‘The Fourth Way’ about?’ On encountering the system it appears to be an ordinary teaching of psychology. Although ‘the Fourth Way’ deals with the fundamental questions of what it is to be human, the qualification ‘psychology’ wouldn’t do it any justice.

What is psychology?

Traditionally speaking, psychology has never existed under its own name. Psychology existed under the name of philosophy. The 19th century philosopher Friedrich Nietzsche wrote many works on morality and how man can overcome his own limitations. He considered himself more a psychologist than a philosopher. In ancient times psychology existed in Yoga and Sufi teachings. Art. Poetry, Drama, Sculpture, Dancing and even Architecture, were all means for transmitting psychological knowledge. For instance, the Gothic Cathedrals were in their chief meaning works on psychology.

On the other hand, psychology is the oldest of sciences and in its most essential forms a forgotten science. Psychology originated from ancient Greek mythology and was also found in forms of symbolical teachings, sometimes connected with religion, astrology, alchemy, magic, occultism and theosophy.

The main difference between psychology and the teachings of ‘the Fourth Way’ is that ordinary psychology ‘Studies man as they find him, or such as they suppose or imagine him to be’ The system doesn’t study man from the point of view of what he is, but from the point of view of what he may become. From the point of view of his possible evolution.


Ouspensky says

“When we understand the importance of the study of man from the point of view of his possible evolution, we shall understand that the first answer to the question: What is psychology?—should be that psychology is the study of the principles, laws and facts of man’s possible evolution”


That leaves us yet with an even bigger question;

What is evolution?

Of course, everybody is well aware of Darwin’s theory of evolution, but at the time Ouspensky lived that theory was nothing more than just a theory. Science has progressed considerably ever since and the evidence for evolution as being the result of a combination of natural selection and random mutation is by chance overwhelming.

That being said, the system of ‘the Fourth Way’ has yet another take on the evolution of man. The system teaches us that man can not evolve mechanically as he is from birth. The fundamental idea is that man as we know him, is not a complete being. Nature develops him only up to a certain point and then leaves him, either to develop further, by his own efforts or to live and die such as he was born. Evolution of man is a function of the possibility of the evolution of his consciousness.

In a behavioural sense, the system regards man ‘as he is’ a stimulus-response-machine, not capable of choosing his actions freely. The main obstacle being however that man does not see himself this way. Man lives under the illusion that he does posses a free will and that he can choose the way he acts, thinks and feels. But man can not do. Everything that man thinks he does, really only happens. It happens exactly as ‘it rains,’ or ‘it thaws.’

So before man can acquiring any new faculties or powers he has to acknowledge, by virtue of his own observations, that he is indeed a machine and does not posses any of these qualities. As long as man ascribes to himself the possibility of doing and free will, he will put no effort in acquiring those qualities and will remain as he is.

‘The Fourth Way’ teaches us that man is a machine but that he is a very special kind of machine. Man is a machine that can become aware of him being a machine. That is his only way out of the trap. The main problem is that man does not know himself and does not know he is a machine. Man is a very complicated machine but he does not regard himself as such.


Ouspensky says

“Man has invented many machines, and he knows that a complicated machine needs sometimes years of careful study before one can use it or control it. But he does not apply this knowledge to himself, although he himself is a much more complicated machine than any machine he has invented”

This Post Has 5 Comments

 1. De vierde weg; niet van wat hij is maar kan worden.
  De psychologische principes, wetten en feiten over evolutie.

  Evolutie van de mens is een functie van de mogelijkheid van de evolutie van zijn bewustzijn.

  Hoewel jij als mens natuur bent en evalueert met natuurlijke selectie en mutaties, kan je verder evealueren in bewustzijn. Als mens ben je op een bepaald punt gestopt met evalueren en kan dit voorgezet worden op bewustzijn. Of kan je stoppen en daarmee sterven. Het opdoen van kennis,

  Hiervoor dien je allereerst je eigen beperkingen te kennen. Een belangrijke beperking is dat je een machine bent en geen vrije wil (van gedachten gevoelens en acties). Maar mensen hebben de mogelijkheid om bewust te worden van zichzelf (als machine). Al deze machines zijn machines zoals water een wolk wordt en daarna regent, of zoals een golf op zee golft. En tot slot, je hebt meerdere ikken met eigen scripts die allemaal tot aparte machines gezien kunnen worden en elkaar kunnen tegenspreken.

 2. Wat hier van belang is, is dat Psychologie de mens onderzoekt zoals ze hem vinden of veronderstellen dat hij is, terwijl men bij de Vierde Weg onderzoekt wat de mens kan worden, dus vanuit zijn mogelijke evolutie. Een heel belangrijk verschil. De Vierde Weg gaat er vanuit dat de mens geen compleet wezen is. De natuur ontwikkeld hem tot op een bepaalde hoogte en verlaat hem vervolgens. Hetzij om zich verder te ontwikkelen door zijn eigen inspanningen, of hij doet niks en sterft zoals hij werd geboren.
  De mens wordt beschouwd als een stimulus-response machine en is daarom niet in staat zijn acties vrij te kiezen. Hij denkt wel dat hij een vrije wil heeft en dat hij zelf kiest hoe hij handelt. Dit is niet het geval. Alles wat de mens denkt dat hij doet, gebeurt gewoon, net zoals het regent. De mens heeft niet door dat hij een machine is en de enige uitweg is, dat ie zich bewust gaat worden van het feit dat hij dat is. Zonder dat we het doorhebben leven we dus volgens een bepaald script.

 3. Vanuit nature handelen we als een machine. De evolutie van de mens, kan enkel plaatsvinden wanneer we ons bewust worden van het automatische handelen. Door het bekijken van onze ‘machine’ kunnen we de vrije wil wellicht gaan beïnvloeden. Wat absoluut niet eenvoudig is, want de ‘machine’ zal het in principe overnemen. De gewaarwording van onze eigen meest ingewikkelde machine kan ons iets leren. Hoe bewuster we worden van ons handelen, hoe mogelijkerwijs we daar iets aan kunnen doen…

 4. Bijzonder; ik schrijf nu een reactie op deze blog terwijl ik geen mogelijkheid van doen en van vrije wil heb. Ik doe het nu wel… interessant. Ik ben een machine en als mens niet compleet. De mens is niet compleet of is wel compleet omdat dat is wat de mens is. De mens kent zichzelf niet en weet niet dat hij een machine is; bijzonder om me te realiseren dat het een mens is die die heeft gezegd. De mens reageert op omstandigheden, ook op andere machines (of mensen). Als je weet/ervaasrt dat je een machine bent, kun je dan nog wel zeggen dat je een machine bent?

 5. Voortbordurend op de realisatie dat de leerling enkel met een andere benaderingswijze en vanuit een ander bewustzijn in staat is om de leringen van de vierde weg te gewaarworden, wordt benadrukt dat dit een inspanning van de leerling vergt. Maar in de eerste plaats moet de leerling zich bewust worden van zijn huidige staat van zijn. Hij is een stimulus-respons-machine; dat hij vrij is in zijn denken en handelen is een illusie. Pas wanneer hij hiervan is doordrongen, ontstaat er ruimte voor de mogelijkheid om nieuwe inzichten te verkrijgen en nieuwe kennis te vergaren.

  Ik vind het erg confronterend en pijnlijk om te constateren hoe snel ik in mijn DING schiet als reactie op een situatie die dikwijls nog in het verschiet ligt. Er is in dit stadium hooguit sprake van enig bewustzijn van deze reflex. Het is een eerste en belangrijke stap, maar de realisatie dat ik hier geen controle over heb en dat ik inderdaad een stimulus-respons-machine ben is bepaald niet makkelijk. Ik kan enigszins moed putten uit de volgende zinsnede:

  ‘Zolang de mens de mogelijkheid van doen en vrije wil aan zichzelf toeschrijft, zal hij geen moeite doen om die kwaliteiten te verwerven en zal hij blijven zoals hij is.’

  Het bewustzijn van de illusie van de beschikking over een vrije wil is niet genoeg; je zult deze gewaarwording moeten beamen voordat je toe bent aan de volgende stap.

Leave a Reply

Close Menu

zin in een offline
date?

Ben jij Single en op zoek naar een nieuwe mogelijkheid om gelijkgestemde ‘Super Singles’ echt een beetje beter te leren kan dan via online daten of speeddate?