#04. The Psychology Of Centers

Introductie in het gedachtegoed van 'De Vierde Weg'
op basis van fragmenten uit "Psychologie van Men's Mogelijke Evolutie"

00:00
00:00
English

As we have learned so far that man is a machine who is not aware of him being a machine. Man does not know himself and ascribes all kind of functions to himself that in reality he does not posses. His ability to act, feel and think on his own account is an illusion. Man is governed largely by the impressions of his surroundings and can do only very small things within the limitations of these surroundings. What a mechanical man can do however is complain, object and produce mechanical emotional reactions, all functions of the many different little ‘I’’s that of which his inner world is made of.

Therefore man’s possible evolution has to start with observing himself and acknowledge these basic facts. Here lies another major difference with the more traditional views of psychology. We must understand now that the study of the psychology of man’s possible evolution really means self-study. One cannot study psychology of man’s possible evolution as one can study astronomy; that is, apart from oneself.

Another angle to observe oneself from, is the concept of functions or centres. ’The Fourth Way’ tells us that the human machine is made up of four separate machines, also referred at as the four centres. The centres being: Intellectual Centre, Emotional Centre, Moving Centre, Instinctive Centre

The intellectual centre’s main function is to think, reason and work with abstractions. The emotional centre takes care of feelings, ethics and valuations. The functions of the moving centre and the instinctive centre are not always very clearly distinguished. The instinctive centre regulates all inner work of the organism where as the moving centre is concerned by all the outer work of the organism, movement in space, walking, writing, speaking, eating and memories of them. One way of distinguishing the functions of these two centres is by asking yourself if the function was present at birth or that it had to be learned. Some motions are present at birth but most of the moving functions are inherent and one has to learn them all as a child learns to walk, or as one learns to write or to draw.

Besides these four main centres there are two more functions for which we have no name in ordinary language and which appear only in higher states of consciousness; one—higher emotional function, which appears in the state of self-consciousness, and the other, higher mental function, which appears in the state of objective consciousness. These are the combined conscious workings of the so called ‘higher parts’ of the intellectual and emotional centre, which are all present and active in man but where man has, due to his mechanicalness, no access to.


Ouspensky says

“ In the religious and philosophical literature of different nations there are many allusions to the higher states of consciousness and to higher functions. As we are very rarely in these states of consciousness we cannot study these functions or experiment with them, and we learn about them only indirectly from those who have attained or experienced them.”


Although much of man’s behaviour and actions is the result of the workings of a combination of different centres and parts of centres, selfstudy has to start by observing your own actions and see how each separate centre plays its distinctive part. Sometimes we mix thought and feelings in our ordinary thinking and speaking. The words ‘instinct,’ ‘instinctive’ are also often used in the wrong way. The sex centre is yet another centre altogether and the instinctive function includes by itself yet another four different classes of functions of it own: physiology, the five senses, basic physical emotions and reflexes.


Ouspensky says:

“The Fourth Way is a rich body of lenses which enables you to zoom into your own behaviour at a very precise level. Self observation has to start however from the observation of the basic manifestations of the four functions of the intellectual, emotional, instinctive and moving centre. They first have to be understood in all their manifestations and later they must be observed in oneself. Such self-observation, that is, observation on the right basis, with a preliminary understanding of the states of consciousness and of different functions, constitutes the basis of self-study; that is, the beginning of psychology of man’s possible evolution.”

 

This Post Has 5 Comments

 1. We schrijven ons als mens teveel vaardigheden toe. Terwijl we eigenlijk alleen kunnen klagen, protesteren en emotionele reacties kunnen geven op onze omgeving.

  Om verder te komen moet men starten(?) met het objectief observeren van zichzelf. Zelfstudie is de studie van psychologie en is niet hetzelfde als andere studies waarbij je iets buiten jezelf bestudeerd.

  Een manier om jezelf te bestuderen is via lenzen/concepten dat je jezelf ziet vanuit verschillende centers en functies.

  De vierde weg beschrijft vier centers (hoofd-machines)
  Intellectuele center (denken, redeneren met abstracties)
  Emotionele center (gevoelens ethiek en waardes)
  Moving center (uiterlijk lichaam zoals schreeuwen met Coen)
  Instinctive center (binnen lichaam zoals organen)

  All functies die hierbij komen zijnet onderscheiden op wanneer deze tot je zijn gekomen. Bij geboorte of aangeleerd.

  Maar er zijn nog twee functies die bij hogere bewustzijn komen.
  Hogere emotionele functie. Zelfbewustzijn.
  Hoge mentale functie. Objectieve bewustzijn

  Iedereen heeft deze functies. Maar doordat de machine hier volgens de vierde weg niet automatisch naartoe gaat, is het niet bereikbaar.

  En omdat we met uitzondering in deze staat van Zijn zijn, is het lastig dit te bestuderen. Daarom kunnen we alleen indirect erover leren van degene die deze staat al bereikt of ervaren hebben.

  Belangrijk om te zien in zelfstudie dat welke centra aan welke acties is verbonden.

  Instinctieve centra heeft vier onderverdelingen.
  1 fisiologie
  2 5 zintuigen
  3 basic fysieke emoties
  4 reflexes

 2. De mogelijke evolutie van de mens houdt eigenlijk zelfstudie in. Waarbij je er vanuit gaat dat de menselijke machine bestaat uit 4 centra, nl:
  1 Intellectueel centrum: denken, redeneren & te werken met abstracties
  2 Emotioneel centrum: gevoelens, ethiek en waarderingen
  3 Bewegend centrum: beweging in de ruimte,wandelen, schrijven, spreken, eten en herinneren eraan (moesten worden aangeleerd)
  4 Instinctief centrum: Innerlijke werk van het organisme (aanwezig bij geboorte)
  Dan nog 2 functies
  Hogere emotionele functie: verschijnt in de staat van zelfbewustzijn
  Hogere mentale functie: verschijnt in de staat van objectief bewustzijn. Tot deze 2 laatsten heeft de mens geen toegang door zijn mechaniciteit.
  De basis voor zelfstudie is een voorlopig begrip van de bewustzijnstoestanden en de verschillende functies.

 3. De verschillende ‘ikken’ begrijp ik prima en de verschillende lenzen waarmee we kijken zeker ook. Hoe dit onderverdeeld is in de centra lijkt een studie op zich. Ik lees dit stuk al meerdere keren, maar ik krijg het er niet in. Ik slaap klaarblijkelijk…

 4. Ik ben bezig met een mogelijke eerste stap in de evolutie van de mens door het volgen van het curriculum. Doordat ik dit volg zet ik de verschillende machines in mij aan; intellect, emotie, beweging en instinct en veranderd er iets doordat ik steeds meer mensen (machines) om mij heen heb die ook naar zichzelf kunnen kijken als machine. We hebben geen toegang tot hogere delen van het intellectuele en emotionele centrum vanwege onze mechaniciteit. Boeiend vind ik hoe we dan weten dat het er is als er geen toegang toe is.

 5. De volgende stap in het bereiken van een ander soort bewustzijn is het eigen gedrag te onderwerpen aan een nauwgezette analyse waarbij vier verschillende centra worden onderscheiden: het intellectuele centrum, het emotionele centrum, het bewegingscentrum en het instinctieve centrum. In het boek staat dat elk van de functies van deze centra kan optreden in de drie verschillende bewustzijnstoestanden, maar dat de uitkomsten volledig kunnen verschillen. Er kunnen functies van de centra in de waaktoestand worden waargenomen, maar deze staat van zijn stelt je niet in staat om ze op waarde te schatten, noch dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van een ander bewustzijn van de mens. Sterker nog, ze kunnen in deze toestand hooguit bijdragen aan, onder andere, ‘foutieve waarnemingen’ en ‘verkeerde gevolgtrekkingen’. Het is maar goed dat de mens zich niet bewust is van deze dwalingen.

  Dat wordt anders als je de lering van de Vierde Weg gaat bestuderen en probeert te snappen. Dan wordt het je duidelijk dat je tot op heden de functies van de verschillende centra niet op waarde hebt weten te schatten en zelfs niet correct hebt weten te interpreteren. Leg je neer bij de gedachte dat je tot op heden hiertoe niet in staat bent geweest, en ga over op het aandachtig bestuderen van de functies van de verschillende centra om vervolgens te analyseren hoe ze zich in jou manifesteren. De mogelijke evolutie van de mens, zo stelt Ouspensky, begint namelijk met zelfstudie.

Leave a Reply

Close Menu

zin in een offline
date?

Ben jij Single en op zoek naar een nieuwe mogelijkheid om gelijkgestemde ‘Super Singles’ echt een beetje beter te leren kan dan via online daten of speeddate?