#13. Psychology of Magnetic Centre

Introductie in het gedachtegoed van 'De Vierde Weg'
op basis van fragmenten uit "Psychologie van Men's Mogelijke Evolutie"

00:00
00:00
English

‘The Fourth Way’ says human beings are machines, but these machines do not perform on its rightful level. Nature delivers us with all the basic functions we need to survive, but we need to make a conscious effort to get access to our hidden potential. In short, a human being is far more than it appears to be. In order to develop our hidden potentials, we need to be either very strongly repelled by our present state or very strongly attracted by a future state. This is the most fundamental condition for inner change.

Other vital conditions that must be present in order to do the necessary work is time, a school, and the right kind of social circumstances. Schools can not exist when times are too much out of balance by economic depression, natural disasters, or wars.


Ouspensky says:

“Our time is particularly difficult in this respect. Schools in the East are disappearing very quickly. In many countries, they are absolutely impossible. For instance, no school can exist in Bolshevik Russia, or Hitler’s Germany, or in Mussolini’s Italy, or Kemal’s Turkey.”


It is not hard to verify this idea in present times. One may consider himself lucky when circumstances are favorable with respect to personal transformation and the possibilities of developing oneself beyond his basic natural, and mechanical, level. Lucky because one has very little to say over where one is born, what family or class one is born in or which century he is born. We all must try to find what we want in the period in which we are placed by fate. On the other hand, you do not want to ascribe – or excuse – your possibility to work solely to external circumstance. The main condition to be able to work remains your internal circumstance.

Man has to develop a strong desire based on the inclination that there must be more to life than what the ordinary influences of life have to offer. There must be another quality of life that is available not in life but somehow must exist outside life. This is what Ouspensky meant by the ‘miraculous,’ a level of awareness available in life but not accessible through ordinary life. One must be discontent with what he has gotten from life. He must feel that there must be more to life than what he has attained in life. This is a special kind of desire. It is not the desire to have more or be more in the ordinary sense of the word. It is a desire to fill the internal void that cannot be achieved by the influence of day-to-day life.

Your magnetic center forms this special desire. Magnetic center is in personality; it is simply a group of interests which, when they become sufficiently strong, serve, to a certain degree, as a guiding and controlling factor. Magnetic center turns one’s interests in a certain direction and helps to keep them there. At the same time, it cannot do much by itself. For real inner transformation, one needs a school. Magnetic center cannot replace a school, but it can help to realize the need for a school; it can help to begin to look for a school. Magnetic center can help to recognize a school.


Ouspensky:

“Possession of a magnetic center is the first, although quite unspoken, demand of a school. If a man without a magnetic center, or a small or a weak magnetic center, or with several contradictory magnetic centers; that is, interested in many incompatible things at the same time, meets a school, he does not become interested in it, or he becomes critical at once before he can know anything, or his interest disappears very quickly when he meets with the first difficulties of school work”

 

This Post Has 8 Comments

 1. #13 Psychology of Magnetic Centre

  Wat is er nodig om je magnetisch centrum te ontdekken en te ontwikkelen? Welke rol spelen het magnetisch centrum en een school in persoonlijke transformatie. Kan er transformatie zijn zonder school of magnetisch centrum? Waarom wel/niet?

  allereerst de juiste school. je moet ook over de urgentie beschikken door afgeschrokken te worden door iets wat je niet wilt, of heel sterk aangetrokken te worden door iets wat je wel wilt. Je moet niet tevreden zijn met wat je hebt gekregen tot op dit punt van het leven. het magnetisch centrum is een verzameling van interesses die je helpen om je in een bepaalde richting te duwen en je daar te houden, maar tot op een bepaalde hoogte. het magnetisch centrum is op zichzelf niet zo effectief in het behalen van resultaten, hiervoor heb je een speciale school nodig. het magnetisch centrum kan wel bepalend zijn in het selecteren van de juiste school. het magnetisch centrum zorgt ook voor de realisatie dat er een school nodig is.
  Zonder magnetisch centrum of een zwakke of een verstrooid magnetisch centrum word moeilijk voor mens om te transformeren omdat het dan aan urgentie ontbreekt. de mens zal dan bij de eerste hobbels die hij in de school tegenkomt afhaken, of de school zal verschijnen als iets wat hij niet wil.

 2. Wat is er nodig om je magnetisch centrum te ontdekken en te ontwikkelen? Welke rol spelen het magnetisch centrum en een school in persoonlijke transformatie. Kan er transformatie zijn zonder school of magnetisch centrum? Waarom wel/niet?

  Om je magnetisch centrum te ontwikkelen moet er of een sterke vraag zijn of er niet meer uit het leven te halen is, of een grote ontevredenheid met wat het leven biedt.
  Het magnetisch centrum houdt de wil om dingen blijvend te veranderen vast en is op die manier datgene wat je gemotiveerd en gericht houdt.
  Zonder magnetisch centrum kan men de wil om te transformeren verliezen als het moeilijk wordt en daarom is het een belangrijk aandeel in het hele proces. Ook kan het magnetisch centrum motiveren om actief op zoek te gaan naar een school en/of de school te herkennen. En die school is weer nodig om te transformeren omdat het onmogelijk is de mens als geheel te observeren zonder anderen en er daarnaast een systeem nodig is.

 3. Een mens heeft veel innerlijke potentiëlen die hij vaak niet in staat is om zelf te ontdekken. Deze zijn als het ware verborgen. Het niet ontdekken hiervan wordt vaak afgeschreven op omstandigheden. Er moet een innerlijk verlangen zijn om deze te ontdekken. Geen genoegen te nemen met het leven zoals het is. Het magnetisch centrum vormt dit verlangen. De persoonlijkheid, geeft je bepaalde interessen en stuurt je in bepaalde richtingen. Je hebt een school nodig om bewust te worden dit centrum en waar het toe in staat het. Iemand zonder magnetisch centrum is niet in staat om te luisteren op een manier die school verlangt, voor het begrijpen en ontvankelijk zijn en het internaliseren van wat er in de school gebeurd. Dit betekent dat het magnetisch centrum en de school elkaar nodig hebben.

  1. Omdat je ergens naar verlangt in het leven, speelt het mechanische centrum op. Het mechanische centrum zorgt ervoor dat je verandering doorstaat en datgeen volhoudt waar je ookecht voor gaat. Het mechanische centrum is soms zelfs zo sterk, dat je opzoek gaat maar een school om je bij deze transformatiw te helpen, want alleen lukt het niet. Je hebt een school nodig om bewust te worden. Zonder mechanische centrum en school is het ook niet mogelijk om te transformeren, want je ziet iets niet waardoor je de drang ook niet voelt om te veranderen

 4. Wat is er nodig om je magnetisch centrum te ontdekken en te ontwikkelen? Welke rol spelen het magnetisch centrum en een school in persoonlijke transformatie. Kan er transformatie zijn zonder school of magnetisch centrum? Waarom wel/niet?

  De mens moet responderen op interessen, gewekt door denkbeelden die niet voortkomen uit het leven maar oorspronkelijk van scholen afkomstig zijn. Hij dient aangetrokken en geraakt te worden door deze interessen. Pas dan zal het magnetisch centrum worden ontrdekt en kunnen worden ontwikkeld.

  Als deze interessen de mens aantrekken, doen voelen en denken, voegen de gevolgen van de indrukken die ze in hem voortbrengen zich in de mens samen, trekken ze invloeden van dezelfde soort aan en groeien, zodat ze een steeds belangrijkere plaats in zijn denken en leven gaan innemen.
  Alle indrukken van dit niveau zullen samensmelten en meer van dit aantrekken. Zo geeft het magnetisch centum aan iemands belangstelling een bepaalde richting.
  Een juist magnetisch centum helpt ook bij het opnemen van het schoolonderricht, en draagt zo bij aan de transformatie.

  Iemand zonder magnetisch centrum zal niet geinteresseerd zijn in het schoolonderricht en (negatieve) critiek uiten; wat zijn transformatie in de weg staat. Ofwel geen transformatie mogelijk maakt.

 5. een goed ontwikkeld magnetisch centrum is nodig om de stap te nemen om op zoek te gaan naar een school. En voor het herkennen van een school. Ook is een magnetisch centrum nodig om niet bij de eerste moeilijkheden bij de dingen die je in een school tegenkomt, weg te lopen. Een school is nodig voor transformatie.

 6. Wat is er nodig om je magnetisch centrum te ontdekken en te ontwikkelen? Welke rol spelen het magnetisch centrum en een school in persoonlijke transformatie. Kan er transformatie zijn zonder school of magnetisch centrum? Waarom wel/niet?

  1. Je kunt je magnetisch centrum ontdekken/ontwikkelen als je niet tevreden ben met wat je tot dus ver van het leven hebt gekregen (huidige situatie) of als je streeft naar een bepaalde toekomst.
   Een magnetisch centrum help met het vervullen van deze speciale behoefte. Het leidt je naar je behoefte en helpt je om hierna te blijven zoeken (soort gids). Een magnetisch centrum helpt met de behoefte naar het zoeken van een school. Er kan geen transformatie zijn zonder school of magnetisch centrum. Zonder magnetisch centrum is het moeilijk om een school te vinden en het helpt je om bij de school te blijven (omdat het centrum ervoor zorgt dat je niet afhaakt).

Leave a Reply

Close Menu

zin in een offline
date?

Ben jij Single en op zoek naar een nieuwe mogelijkheid om gelijkgestemde ‘Super Singles’ echt een beetje beter te leren kan dan via online daten of speeddate?