#19. Psychology of Being

Introductie in het gedachtegoed van 'De Vierde Weg'
op basis van fragmenten uit "Psychologie van Men's Mogelijke Evolutie"

00:00
00:00
English

The root of all human issue’s is a lack of understanding. We do not, and are not, able to understand one another. The big problem again is the pretense that we believe we do understand one another or that it is even possible to understand one another. The system tells us quite clearly that ordinary man, man as he is, can not understand one another although he thinks he can. Why is that?

For man to be able to understand each other, he has to learn that two sides of him must be developed, that is, the development of ‘knowledge’ and ‘being.’ True understanding can not be a function of just knowledge. Knowing more doesn’t mean one understands more. Understanding is the product of the simultaneous development of knowledge and being.

First of all, there is a lack of self-knowledge; man does not know himself. Different levels of knowledge is a well-known phenomenon, but levels of being are considered to be equal among everyone. We can, however, distinguish a significant difference in levels of being between objects, animals, and humans. But we do not have an awareness of the different levels of being among humans themselves. Understanding means an understanding of a part in relation to the whole. But the idea of the whole can be very different in people according to their knowledge and being. This is why the system is again necessary. People learn to understand by understanding the system and everything else in relation to the system.

For that, we have to get back to the idea of seven categories of man. You must realize that there is a great difference between men No. 1, 2, and 3 on the one hand and men of higher categories on the other hand. Man 1, 2, and 3 his being is mostly connected to his center of gravity, instinct, emotion or intellect. Man 4, 5, 6, and 7 have developed a higher state of consciousness which accounts for a higher level of being.  Man no. 7, for instance, can see the way things are objective. His level of understanding is a function of his level of knowledge and his level of being.

The very foundation of thinking about different levels of being,  man comes from religious thought, where men were divided into pagans, unbelievers or heretics on the one hand, and into true believers, righteous men, saints, prophets on the other hand. In modern thought, people ignore the idea of being and different levels of being altogether.  On the contrary, we believe that it is possible to be a great scientist and be selfish. We admire artists for their originality and their unreasonableness. It is almost as if the more discrepancies and contradictions there are in a man’s being, the more interesting and brilliant we consider him to be. One cannot be a great thinker or a great artist with a perverted or an inconsistent mind, just as one cannot be an obese prizefighter or a circus athlete.

If knowledge outgrows being or vice versa man ends up with a distorted and one-sided development. Nothing worth having can be expected from that. You can know what to do, but lack the level of being actually to do it. You can have the right level of being to do, but lack the knowledge on what to do. When knowledge has outgrown being, the results can evolve into dogmatic thinking. When being outgrows knowledge, the result can take the form of superstition or emotional instability.

 

This Post Has 8 Comments

 1. Begrijpen berust op de verhouding tussen weten en ‘zijn’. Het is de resultante van deze twee. Het gaat verder dan met ons denkvermogen assimileren en verwerken. Zonder de op de juiste wijze eerde genoemde zelfwaarneming/herinnering zal iemand nooit het verband en de wederzijdse betrekkingen tussen de verschillende functies van de machine begrijpen en zal dus nooit begrijpen hoe en waarom alles ‘gebeurt’.

 2. Het samen eens zijn, dit betekent dat je gelijke kennis met elkaar hebt en ook een gelijk zijn.
  Je kunt andere mensen alleen maar begrijpen voor zover je jezelf begrijpt en uitsluitend op het niveau van je eigen ‘zijn’

 3. Om werkelijk te kunnen begrijpen moeten kennis en ‘zijn’ kunnen groeien en ontwikkelen.
  Daarvoor is een gemeenschappelijke taal noodzakelijk; die wij op school leren.
  Volgens het stelsel van de Vierde weg is begrijpen het rekenkundig gemiddelde tussen kennis en ‘zijn’. Het samen eens zijn = begrijpen.
  Bij begrijpen is geen spraken van tegenstrijdigheid. Voorbeeld: “Ik begrijp je, maar ik zie het anders; namelijk …”. Dit is objectief begrijpen. Binnen de Vierde Weg gaat het om subjectief begrijpen.

 4. Wat wordt er in de vierde weg onder het begrip begrijpen verstaan?
  Begrijpen bestaat 2 vlakken: kennis en zijn. Je kan elkaar alleen begrijpen als je jezelf op beide vlakken hebt ontwikkeld tegelijkertijd (transformatie). Het is alleen mogelijk om elkaar relatief te begrijpen tov een groter geheel. Tussen de mensen onderling is het lastig om een onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus van zijn en daarvoor staat alles in relatie tot de school (framework als groter geheel)

 5. Wat wordt er in de vierde weg onder het begrip begrijpen verstaan?

  Begrijpen betekent een begrip van een onderdeel in relatie tot het geheel.
  Omdat we het geheel niet kunnen overzien gebruiken we het systeem van de Vierde Weg. Daarin kunnen we onderdelen van onszelf relateren aan andere onderdelen, waardoor we beter kunnen begrijpen.

 6. #19 Psychology of Being
  Wat wordt er in de vierde weg onder het begrip begrijpen verstaan?
  om iets echt te begrijpen moet er een combinatie aanwezig zijn van het “zijn” en van “kennis” een disbalans tussen deze 2 zal voor een onvolledig resultaat zorgen.

 7. Iemand begrijpen is eigenlijk niet mogelijk. Het kunnen begrijpen van iemand kun je onderverdelen in kennis en zijn. Het wil natuurlijk niet zeggen als je heel veel weet, dat je de ander ook beter begrijpt. Nee. Het gaat hierbij om zelfkennis. In de 7 categorieën van de mens, kan de mens in categorie 7 het meest objectief naar zichzelf kijken, dus heeft hij de meeste zelfkennis. Dit kun je ook weer koppelen aan het zijn. De mens in categorie 7 heeft de grootste zijn.

 8. Wat wordt er in de vierde weg onder het begrip begrijpen verstaan?

Leave a Reply

Close Menu

zin in een offline
date?

Ben jij Single en op zoek naar een nieuwe mogelijkheid om gelijkgestemde ‘Super Singles’ echt een beetje beter te leren kan dan via online daten of speeddate?