Hoe Verwezenlijk ik Mijn Droom?

Hoe verwezenlijk ik mijn droom?

Inhoudsopgave

Hoe verwezenlijk ik mijn droom?

‘De meeste dromen zijn bedrog’ is geen onbekende uitspraak meer en gaat er gemakshalve vanuit dat dromen niet echt zijn. Wie zich echter enigszins verdiept in de geschiedenis van het denken, komt al gauw tot de ontdekking dat de kern van debat over het verschil tussen dromen en werkelijkheid niet zo eenvoudig ligt. Het lijkt zeer gemakkelijk om te stellen dat alles slechts een droom is maar wie zich aan een dergelijke nihilistische stelling waagt, ziet voor het gemak maar even over het hoofd dat je – om überhaupt een uitspraak te kunnen doen over het al dan niet bestaan van een schijnwerkelijkheid – tegelijkertijd ervan uitgaat dat er zoiets als een werkelijkheid bestaat.

Leef jij in een illusie?

Toch is het voor de meeste mensen evident dat als ze hun ogen open doen en met hun zintuigen de wereld om hen heen waarnemen, ze die ervaring voor de werkelijkheid verslijten. Niemand zal zich deze vaardigheid willen laten ontkennen want het is bijkans geen sinecure om ervan beticht te worden in een illusie te leven. Maar vooral dat je je zelf niet bewust bent dat je in een illusie leeft. (Zie hier wellicht een manier om je illusies gewaar te worden.)

Verbonden met de realiteit

Wie droomt als hij of zij slaapt heeft geen probleem. Wie droomt als hij of zij niet meer slaapt, leeft in een waan. Zo iemand is niet recht verbonden met de realiteit en heeft derhalve een vertekend  – en dus onbetrouwbaar – beeld van de realiteit. Wie een onbetrouwbaar beeld heeft van de realiteit, kan geen juiste beslissingen treffen. En wie geen juiste beslissing kan treffen, loopt een grote kans om in zeven sloten tegelijk terecht te komen. Dus als u zich in een dergelijk persoon kunt herkennen of zich op dergelijke lieden in uw dagelijks leven verlaat, dan loopt u een reëel gevaar.

Essentiële eigenschap

Dromen zijn leuk voor wie te bedde gaat maar voor het bewaren van de koers van je leven zijn ze niet veel waard. Of toch wel? In bovenstaande definitie kan je ook lezen dat een droom is een ‘levendige voorstelling’ is. Je iets kunnen voorstellen is een essentiële menselijke eigenschap. Op die manier kunnen we verschillende scenario’s van handelen ‘repeteren’ zonder het gevaar te lopen om in die zeven sloten tegelijk te belanden. Zonder dromen kunnen we ons geen andere werkelijkheid voorstellen en zonder deze voorstellingen hebben we geen model dat leidend kan zijn voor het verwezenlijken van dat scenario. Wie zijn dromen wil verwezenlijken dient er dus allereerst mee te beginnen ze niet meer als niemendalletje van de nacht te zien maar als visuele richtingaanwijzers voor een leven dat onze dagelijkse ‘wakende’ voorstellingsvermogen’ ver te boven kan gaan.

Frank Middendorp
StandUpCoach NMG


Wil je weten wat er mogelijk wordt als je je dromen kan verwezenlijken? 
Kom dan eens naar één van onze gratis introductie-workshops!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *