Is Werken Aan Jezelf Een Voorrecht?

Werken aan jezelf is een voorrecht?

Inhoudsopgave

De waarde van werken aan jezelf wordt door de mensen die het hebben ervaren als zeer waardevol gezien. Misschien zelfs wel als de essentiële reden van ons bestaan? Wie zal het zeggen. Feit is wel dat het een illusie is om dan te denken dat ieder mens deze waarde zal zien en overgaat tot het kiezen van het pad van zelfontwikkeling. Hoe kan dat toch? Heeft niet ieder mens de wens om zijn leven zo waardevol mogelijk te maken?

 

Zelfbewustzijn

Werken aan het verhogen van je zelfbewustzijn wordt door de meeste mensen dus niet op waarde wordt geschat. Een normaal mens wordt geboren, leert een aantal sociale vaardigheden, wat wetenswaardigheden en leert een aantal modieuze meningen uit zijn hoofd en krijgt daar op gezette tijden een diploma of promotie voor. Dat is hoe het werkt en voor de meeste mensen is daarmee de kous af als het aankomt op ontwikkeling en onderwijs.

 

Een nieuwe weg?

Gurdjieff – een van de belangrijkste grondleggers van wat ‘De Vierde Weg’ zou gaan heten – noemt dit onze ‘eerste educatie’. Een mens wordt in ‘De Vierde Weg’ gezien als een machine die bij lange na niet voldoet aan zijn rechtmatige niveau. En hoewel het voor de hand ligt om te denken dat de mensheid in de vaart de volkeren zich steeds verder heeft ontwikkelt is het toch verstandig om eens van een heel ander scenario uit te gaan.

 

Mechaniciteit

De mens kan wel meer weten en meer bereiken maar daarmee ontstijgt hij nog niet per sé zijn ‘machine-zijn’. Dat is een vorm van ontwikkeling die niets te maken heeft met dat wat wij doorgaans verstaan onder ontwikkeling. Voor het doorbreken van je eigen mechaniciteit is het noodzakelijk om te werken aan het niveau van bewustzijn. De mate van jouw en mijn mechaniciteit  is de ‘zijns-kwaliteit’. Als je ermee begint om je op dat aspect van onze evolutie te focussen dan dringt de vraag zich al vrij snel op of wij als mensheid inderdaad wel zo’n grote ontwikkeling hebben doorgemaakt zoals onze vooruitgang ons lijkt voor te spiegelen.

 

Bewustzijn

De mens is een machine en is zich maar zeer beperkt bewust van zijn machine-zijn. Een ‘normaal’ mens is ook helemaal niet geïnteresseerd om aan de greep van zijn mechaniciteit te ontsnappen. Kennis die je daarvoor nodig hebt is overal reeds eeuwen onder de mensheid aanwezig maar in de analogie van de vogel in zijn gouden kooi is ontsnappen aan de gevangenis van de mechaniciteit voor de meeste mensen pas een echt nachtmerrie scenario!

 

Ontevreden met tevredenheid

Alleen voor hen die voelen dat er meer moet zijn dan dat wat de ‘eerste educatie’ ons te bieden heeft, heeft de bijzondere esoterische kennis een duidelijke waarde. Voor hen die uitgekeken zijn op het eindeloze streven naar ‘tevreden’ zijn met nog meer en nog meer heeft ‘De Vierde Weg’ een stelsel die je kan helpen om jezelf te ontwikkelen naar een geheel ander niveau van bewustzijn en kwaliteit van leven.

 

Aanpassen

Het stelsel van ‘De Vierde Weg’ leert ons dat een mens geboren wordt in zijn essentie zijnde het enige dat authentiek en onveranderlijk in ons is. Naar een aantal jaren (3) leert een kind zich aan te passen, te liegen en zich zo te gedragen dat het zich kan aanpassen in de meest uiteenlopende situaties in het leven. In deze fase wordt de persoonlijkheid gevormd. Deze vormt zich als een soort schild om de ‘essentie’ heen.

 

Persoonlijkheid

Het trainen en africhten van je persoonlijkheid is gelijk aan het eerder geschetste beeld van wat de meeste mensen hebben bij het krijgen van een goede opvoeding en opleiding. Op zich is daar niet mis mee omdat we zonder deze beschermende schil van het persoonlijkheid geen schijn van kans hebben om te overleven in de maatschappij.

 

Ontwikkeling

Maar de functie van je persoonlijkheid heeft nog een tweede kant die maar weinig mensen kennen. Voor ontwikkelen van je niveau van bewustzijn – om zo doende je mechaniciteit te ontstijgen en te gaan voldoen aan je rechtmatige niveau – dient de essentie te groeien. De essentie kan zich echter alleen ontwikkelen ten koste van de persoonlijkheid. Het persoonlijkheid is dus als het ware de broodnodige voedselbron voor het groeien van de essentie. Gelijk een ei alle bestanddelen al in zich heeft van waaruit een kip kan groeien of zoals een eikel alles in zich heeft om uit te groeien toe een grote en volwassen eik.

 

Ontwikkelen van je essentie

Op het moment dat je gaat werken aan het vergroten van je bewustzijn zal je bereid moeten zijn om je persoonlijkheid/ego te offeren voor de ontwikkeling van de essentie. Dit is altijd een proces dat zich aandient in de vorm van nederigheid. Het onderkennen van je eigen arrogantie c.q. onwetenheid is de eerste grote stap. Toegeven dat jouw kennis niet voldoende is om een werkelijk transformatie in ‘zijn’ te veroorzaken is een grote daad van overgave. Het is slecht nieuws voor het ego en je imago. Het is geen stoer gezicht en vraagt de bereidheid om kwetsbaar te zijn in het aanvaarden van de verantwoordelijkheid om jezelf naar een geheel nieuw niveau van bewustzijn te brengen.

 

Populair

Deze stap kan nooit populair worden omdat de mensheid als geheel nooit in staat zal zijn te ontsnappen aan alle invloeden die hem gevangen houden in zijn mechaniciteit. Het is slechts voorbehouden aan de enkeling om tot dit bijzondere inzicht te mogen komen. De weg dient zich aan aan hen die al op zoek waren naar meer. Een ander soort weten omdat het traditionele weten tekort schiet in het verwezenlijken van het onbestendige vermoeden van het bestaan van dat ‘meer’.

 

Erkennen

Op het moment dat een weg zich aandient is het aan jou om deze te herkennen en te rekenen dat je zonder ‘weg’ of ‘stelsel’ geen schijn van kans maakt om je te ontworstelen aan de mechaniciteit waar de mensheid onder gebukt gaat.

 


Niemand kan het alleen

Werken aan het vergroten van je bewustzijn is voor jou evident. De enige manier om daar echt een verschil in te kunnen maken is als je je omringd met gelijkgestemden met het zelfde doel. Je kunt niet zonder een groep die als een verzameling spiegels delen van jezelf laat zien – bewust maakt – die jezelf op eigen houtje nooit zal kunnen zien. Je kunt nu eenmaal niet je eigen achterhoofd zien. Het zijn met name de blinde vlekken waar de winst te behalen is.

NoMoreGur.Us is een community die volgens het school-principe van ‘De Vierde Weg’ werkt en je de mogelijkheid geeft om je in zo’n bijzondere community te begeven. De meeste mensen komen via via. Maar daar hoeven we geen gelijk over

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *