#06. The Psychology Of Schools

Introductie in het gedachtegoed van 'De Vierde Weg'
op basis van fragmenten uit "Psychologie van Men's Mogelijke Evolutie"

00:00
00:00
English

Mechanical Man will not begin this work and will not consider it necessary unless he becomes convinced that he does not possess self-consciousness and that, in order to acquire anything of value, he can not rely on his will . The manyfold of contradictory ‘I’s that governs his minute to minute actions is not the kind of will that can accomplish anything outside the boundaries of his state of sleep. Real will is consistent over time and is a function of a so called permanent ‘I’, an ‘I’ that is able to separate the mechanical ‘I’s from the “work I’s” and organise them in a group of ‘I’s that has some power and directed attention. That’s the beginning.

Man has to understand two things. First he is a sleep. Second; he needs a method to wake up from sleep. It is vital to understand that no one can escape from sleep on his own. This brings us to the question of schools, because methods for the development of self-consciousness, unity, permanent ‘I’ and will, can be given only by special schools. That must be clearly understood. Men on the level of relative consciousness cannot find these methods by themselves.


Ouspensky says:

“ Schools exist only for those who need them, and who know that they need them.This means that having got rid of the first illusion, that one already has everything one can have, one must get rid of the second illusion that one can get anything by oneself; because by oneself one can get nothing.”


These video’s are not a school. They may only serve you to go out and find a school. A school in the tradition of ‘The Fourth Way’ is a living tradition. One needs a system and a teacher. A system will tell you what to do and what to look for. It will serve as a roadmap without it you will get lost. The system isn’t a product from ‘ordinary’ knowledge. It’s source is extraordinary knowledge which can’t come from an ordinary human being. Ordinary human beings can only produce ordinary thinking and ordinary thinking can only lead to ordinary results. The system of ‘The fourth Way’ is an ancient body of extraordinary knowledge that will give you exact instructions how to acquire another state of consciousness that will unlock new possibilities and your unknown potential. But a system is not enough. You need someone who understands the system in the right way. Without it you will misinterpret the system and understand it in ordinary terms. A teacher is someone who has made considerable efforts in self-remembering and can explain the system from his own experience.

In addition to that one needs other people. People with the same aim and the profound desire to escape from their state of ‘waking sleep’. People that can function as mirrors and examples from which one can observe himself. It is very hard to observe yourself from an objective point of view. All these factors combined form a school and may give you a result over time. A school will prevent you from a one sided development, which in the end is no development at all.


Gurdjieff says:

“Man in sleep is like man being in prison. In order for man to escape from prison he first has to acknowledge he is in prison. Then he needs to build the desire to escape and find other people in prison with the same desire to escape. They have to take turns to dig a tunnel, be on the look out and prevent one another from falling back to sleep. But before they can start digging they need a map, a system. Then they need help from someone who understands the map and has escaped from the prison before.”


A book or a video can not substitute for a school. The only thing this means can do for you is to make you go look for a school, make you aware of the need of a school, if you want to realise your full potential. Life develops man only to a certain extend. The only possible evolution from there is the evolution of one consciousness which can not be a product of the mechanical evolution of life and therefore needs a conscious and deliberate and consistent effort.

 

This Post Has 8 Comments

 1. De school volgens het systeem van de Vierde weg is een methode om wakker te worden. We zijn in slaap en niet zelfbewust, terwijl we er van overtuigd zijn dat we dat wel zijn. Maar om wakker te worden hebben we een speciale school nodig. Bestaande uit een systeem, een leraar en andere mensen (met hetzelfde doel en diepe verlangen om te ontsnappen aan de staat van wakende slaap). Bij NMG is de Vierde Weg het systeem, Frank en Coen de leraren en de andere mensen zijn je medecursisten en de andere graduates. Zij kunnen fungeren als spiegels en voorbeelden waaruit men zichzelf kan observeren. Door het delen van ervaringen en obstakels onderling heb ik reeds vele “oh shit” momenten gehad. Je hebt deze andere mensen nodig want je kunt jezelf niet observeren vanuit een objectief oogpunt. Je kunt elkaar en jezelf helpen herinneren.

 2. De mechanische mens kan pas beginnen en het nodig achtten om aan de vierde weg beginnen wanneer hij/zij
  – overtuigd raakt dat hij geen zelfbewustzijn heeft
  – niet kan vertrouwen op zijn eigen WIL om iets van meerwaarde te creeren.

  De echte WIL dient niet verward te worden met alle losse ikjes die allemaal wat anders op andere momenten willen. De echt WIL is een permanente consitente WIL die iets kan bereiken buiten jezelf.

  Om verder te komen dient de mens drie dingen te begrijpen:
  – Hij is slapende
  – Hij heeft een methode nodig om wakker te worden.
  – Hij kan dat niet alleen.

  WAKKER WORDEN (bewust worden dat je slaapt)
  Alleen speciale scholen kunnen methoden voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn, eenheid, permanente ‘ik’ en wil aanbieden. Mensen met relatief bewustzijn kunnen deze methode niet zelf vinden.

  Deze scholen zijn voor mensen die ze nodig hebben EN weten dat ze het nodig hebben.

  de video’s zijn geen school maar inspiratie om jouw waarheid te vinden (via een school).

  METHODE EN SAMEN ( ≠ alleen)
  De routekaart:
  De vierde weg school biedt een leraar en een systeem die je zal vertellen en begeleid naar waarnaar je zoekt.

  METHODE (en de school)
  Het systeem
  ≠ gewone kennis
  = buitengewone kennis.
  ≠ verkegen via gewoon denken en gewone mensen
  = verkregen via….speciale??? mensen, het systeem? of mensen die het eerder gedaan hebben?

  Gewoon denken leidt tot gewoon resultaat
  Het systeem de vierde weg is geeft exacte instructies tot ander resultaat
  – andere bewustzijnsstaat
  – verwerven van nieuwe mogelijkheden
  – onbekende potentieel zal ontsluiten

  SAMEN ( ≠ niet alleen)

  De leraar
  De leraar heb je nodig en helpt
  – je de kennis juist te interpreteren, en niet op de oude manier
  – iemand met ervaring van zelfherinnering
  – en uitleg geeft vanuit eigen ervaring

  Mensen in hetzelfde schuitje
  Andere mensen om je heen met hetzelfde doel en het diepe verlangen om te ontsnappen aan hun staat van ‘wakende slaap’ helpen jouw groei en transformatie.
  – functioneren als spiegels (voorbeelden waaruit men zichzelf kan observeren)
  Het is namelijk heel moeilijk om jezelf te observeren vanuit een objectief oogpunt.

  De methode en gezamelijke leerproces zijn factoren die een school maken.

 3. Ik vind het intrigerend dat een mens zichzelf niet uit de wakende slaap kan krijgen. Een ander mens kan dit wel doen terwijl deze andere mens daarvoor dan zelf (even) uit de wakende slaap moet stappen om de andere mens een spiegel te kunnen voorhouden. Ergens is dit ontstaan; hoe komen mensen er toe, waar is het begonnen? Ik merk dat de school mij steeds meer laat zien wat mijn potentieel is en hoe ik anderen hierin kan helpen. Hoe kan ik mijn volledige potentieel weten als ik niet in staat ben om objectief naar mijzelf te kijken met behulp van anderen? Betekent dit dan dat ik in dit leven mijn volledige potentieel niet kan benutten, dan ik alleen maar kan streven naar het optimale wat mogelijk is?

 4. Het grote aantal voorwaarden en inzichten waar de cursist van doordrongen moet zijn voordat er aan de ontwikkeling van het bewustzijn begonnen kan worden, ontlokt misschien wel de belangrijkste drijfveer bij de cursist die hij of zij hierbij kan gebruiken: (intrinsieke) wil. In het boek geeft Ouspensky antwoord op de vraag waarom niet alle mensen zich kunnen ontwikkelen en andere wezens kunnen worden. Zijn antwoord luidt: ‘omdat ze het niet wensen’. De aanloop naar een mogelijke verandering is al een hele opgave. Onder ogen zien dat de mechanische mens en zijn manier van denken en hoe hij de wereld om zich heen waarneemt niet in staat is om deze ontwikkeling in gang te zetten en de beoogde boodschap van de lering te kunnen begrijpen, is al een bittere pil om te slikken. Gehinderd door zijn eigen weerstand moet de cursist vervolgens zich vertrouwd maken met een complex systeem en zich realiseren dat hij pas stappen kan gaan zetten als hij actief de materie blijft herhalen en onderzoeken. Daarvoor heeft hij bovendien anderen om zich heen nodig die bekend zijn met de materie en die zelf ook actief met dit proces bezig zijn. Deze anderen heb je namelijk nodig om jou te wijzen op jouw blinde vlekken en jouw gedrag. Je kunt je afvragen of het beoordelen van je eigen gedrag toereikend en betrouwbaar is. Andermans (getrainde) waarneming kan jou inzichten opleveren die jou zelf mogelijk niet zouden zijn opgevallen. De grote inspanning die deze ontwikkeling vergt, maakt het proces en een mogelijk resultaat waardevol. Wanneer het voor het oprapen zou liggen of al tot de mogelijkheden van het individu zou behoren, dan zou het minder betekenis hebben.

 5. Wat is een school binnen de vierde weg?
  Een school is een methode om wakker te worden. Het systeem in de school zal dienen als een soort routekaart die vertelt wat je moet doen en waarnaar je moet zoeken.
  Welke factoren vormen samen een school?
  Een systeem, leraar, jijzelf en de groep waarmee je in de school zit.
  Wie of wat zijn deze factoren binnen NMG?
  Het systeem is de vierde weg waarmee NMG werkt. De leraren zijn Frank en Coen en de groep is de teamleden waarmee je de cursus volgt.

 6. #06. The Psychology Of Schools Cindy Huisman
  Wat is een school binnen De Vierde Weg? Welke factoren vormen samen een school? Wie of wat zijn deze factoren binnen NMG?

  Een school volgende DE Vierde Weg is een ‘levende traditie’ met een systeem en een docent’ dat helpt bij de ontwikkeling van zelfbewustzijn, eenheid, een duurzaam ‘ik’ en wil. Het systeem legt uit wat ik moet doen en waar ik naar uit moet kijken. Samen met en aan elkaar werken is essentieel binnen de school volgens ‘De Vierde Weg’. Twee belangrijke factoren binnen NMG zijn ‘de groep’ en de docent (Frank en Coen). Daarbij speelt delen, luisteren en herkennen een belangrijke rol.
  Het systeem van ‘De Vierde Weg’ is een oud lichaam van buitengewone kennis dat je exacte instructies zal geven over hoe je een andere bewustzijnsstaat kunt verwerven die nieuwe mogelijkheden en je onbekende potentieel zal ontsluiten. Daarnaast zijn binnen de school andere mensen / deelnemers nodig. Mensen met hetzelfde doel en het diepe verlangen om te ontsnappen aan hun staat van ‘wakende slaap’. Mensen die kunnen functioneren als spiegels en voorbeelden waaruit men zichzelf kan observeren.
  De methode voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn, eenheid, een duurzame ‘ik’ en wil kunnen alleen in speciale scholen worden onderwezen en toegepast. Omdat de methoden verschillen per individu, kunnen de methoden niet via boeken of een gewone school worden onderwezen. Zonder school is geen evolutie mogelijk. Een school volgens de vierde weg bied een hoge intensiteit van werken. Daarom hanteert NMG de intensieve weekenden en samen in groepsverband worden de lessen gevormd ipv gevolgd.

 7. Een methode om wakker te worden. Een manier om een permanente ‘ik’ te zijn en methoden van ontwikkeling van zelfbewustzijn en eenheid te vinden. Dit kunnen mensen in eerste instantie niet zelf vinden, men krijgt niet in zijn/haar eentje iets gedaan. Dat is een illusie. Een school binnen de vierde weg (als NMG) heeft een systeem, een leraar en ‘andere’ mensen. Met dit systeem bedoelt men een lichaam van buitengewone kennis die je exacte instructies zal geven over hoe je een andere bewustzijnsstaat kunt verwerven die nieuwe mogelijkheden en een onbekend potentieel zal ontsluiten. Een leraar (Frank/Coen), iemand die het systeem op de juiste manier begrijpt en zich constant inspant om zichzelf te herinneren, heb je nodig om het systeem op de juiste manier te grijpen. En andere mensen (cursisten) die functioneren als spiegels want het is moeilijk jezelf te observeren vanuit objectief oogpunt. Deze mensen met eenzelfde doel en verlangen om te ontsnappen uit de wakende slaap.

 8. Wat is een school binnen De Vierde Weg?
  Een Vierde Weg school is een levende traditie die oude, ‘bijzondere’ kennis beschikbaar maakt

  Welke factoren vormen samen een school?
  Een systeem, een leraar en mensen die weten dat ze een school nodig hebben.

  Wie of wat zijn deze factoren binnen NMG?
  Het systeem is voornamelijk de Vierde Weg, aangevuld of vormgegeven met oefeningen en een structuur.
  De leraren zijn Frank en Coen in de eerste plaats en de verder gevorderden in de tweede plaats.
  De mensen zijn de deelnemers met de wens om wakker te worden uit hun staat van Slaap.

Leave a Reply

Close Menu

zin in een offline
date?

Ben jij Single en op zoek naar een nieuwe mogelijkheid om gelijkgestemde ‘Super Singles’ echt een beetje beter te leren kan dan via online daten of speeddate?