#03. Psychology Of The Many I’s

Introductie in het gedachtegoed van 'De Vierde Weg'
op basis van fragmenten uit "Psychologie van Men's Mogelijke Evolutie"

00:00
00:00
English

Man does not know himself. In order to transform his life and his possibilities he has to embrace this unpleasant fact full heartedly. Keep in mind though that one can not transform unless one is prepared to be wrong and acknowledge it.

First of all, what man must acknowledge that he is not one; he is many. He has not one permanent and unchangeable ‘I’ or Ego. He is always different. One moment he is this, another moment he is another, the third moment he is a third, and so on, almost without an end. This is a very powerful illusion. Not very surprising considering that we have one body and one name. On the inside though we are a manyfold of opinions, feelings and moods that can change hats within seconds. One moment we say one thing like we really mean it and the next moment we contradict ourselves without hesitation. We plan to do X, but we wind up doing Y. One moment we promise to be loving and the next moment we have forgotten all about it.

This is the working of all the different little ‘I’s that our personality is made of. Because each of these little ‘I’s depend on the change in external circumstances, and on the change of impressions you come to understand why man can not do and why ‘the Fourth Way’ considers man as he is a stimulus-response-machine. Man is comprised of many little ‘I’ each of which represent a very small part of his ‘brain,’ ‘mind’, or ‘intelligence,’. But each of these little ‘I’’s means itself to represent the whole ‘I’. Man is saying ‘I’ as to every single little ‘I’ which accounts for all the many contradictions in his life.

So what can man do? Or, in other words, what kind of change is possible in man, and how and when does this change begin?

A man can start to remember himself. Start being aware of his manyfold and his inability to do. He can start to see that he is in fact a machine by becoming conscious of his ‘machineness’. But what is consciousness?


Ouspensky says

“Applied to the question of consciousness it means that only man himself can know if his consciousness exists at the moment or not. If man realises that up to the moment of this realisation he was not conscious, and then forgets this realisation—or even remembers it—this is not consciousness. It is only memory of a strong realisation”


The common notions about consciousness is that you are either conscious or not. Some modern schools of psychology even deny consciousness altogether. Other schools of thought confuse thoughts, feelings, moving impulses and sensations for states of consciousness, all the while mistaken consciousness for psychic functions. ‘The Fourth Way’ distinguishes quite visible and observable degrees of consciousness. Man is not conscious of himself. The illusion of his being conscious of himself is created by memory and thought processes.

For general description, man has the possibility of four states of consciousness. Sleep, waking state, subjective-consciousness and objective-consciousness. Man actually lives only in two states of consciousness. One part of his life passes in sleep, and the other part in what is called ‘waking state,’ though in reality his waking state differs very little from sleep. Sometimes man can be in that higher third state or subjective state of consciousness These glimpses of consciousness come in exceptional moments, in highly emotional states, in moments of danger, in very new and unexpected circumstances and situations.


Ouspensky says:

“ The question arises: Is it possible to acquire command over these fleeting moments of consciousness, to evoke them more often, and to keep them longer, or even make them permanent?  In other words, is it possible to become conscious?”


For with right methods and the right efforts man can acquire more control of consciousness, and can become conscious of himself with all that it implies. It all starts with observing one’s thought, feelings and actions. But not from an ordinary perspective. That would not give you any new results. ‘The Fourth Way’ is a system of concepts and ideas that one can use as lenses to observe one’s life. A new way of looking is the only way that might give you access to a new you and the possibility of the evolution of your consciousness.

This Post Has 6 Comments

 1. De psychologie van de vele ikken (machines)
  De mens kent zichzelf niet en zal dit unplezierge feit moeten laten doordringen om verder te komen in evaluatie. Sterker nog hij heeft meerder ikken die van situatie tot situatie kan veranderen. En waarvan we de illusie hebben dat elke ik onszelf volledig rpresenteert maar in feite maar een heel klein deel van onszelf is. En we spreken onzelf gemakkelijk tegen. We zijn een stimulus respons machine.

  Om hierin te groeien kan men zich bewust worden van zichzelf door zijn verschillende ikken te leren kennen. Zich bewust te worden door zelf observatie. Bewust worden van je zelf oftewel bewustzijn zelf is in feite subjectief en kan alleen iemand zelf inschatten. Maar daarop gelet dat een herinnering aan een de realisatie van dat je niet bewust was geen bewustzijn is. Je kent immers niet echt bewust zijn van jezelf, de illusie dat dat wel kan is door geheugen en gedachten. In feite zijn er volgens de vierde weg 4 levels van bewustzijn. Slaap, waakzaam, subjectief en objectief. Een mens leeft eigenlijk alleen is twee staten van bewustzijn. Slapen en waakzaam. En deze twee staten lijken veel op elkaar. Subjectieve bewustzijnsmomenten komen wel eens voor maar meer in een emotioneel, gevaarlijk of nieuw moment.

  De vraag is of we controle kunnen hebben over deze schaarse momenten en ze vaker tot permanent kunnen maken. oftewel, Kunnen we bewust worden. Écht subjectief aanwezig en een levendig moment.

  hiervoor dien je je eigen gedachten gevoelens en acties te observeren. maar hiervoor moet niet op een standaard manier gekeken worden. Om tot tranformatie te komen biedt de vierde weg verschillnde manieren van kijken/lenzen om naar jezelf te kijken.

 2. Je moet je er eerst van bewust zijn dat je meerdere ikken hebt. Er is niet 1 ik. In elke situatie waar je in beland komt er een andere ik naar voren, terwijl wij denken dat het steeds dezelfde ik is. Deze ikken worden gestuurd door externe omstandigheden en hier hebben we geen invloed op. De vraag is of de mens in staat is om zijn eigen gedrag te veranderen, en hoe dan?
  Dat is dus door zelfherinnering. Je moet je bewust worden van je ikken en meningen en van je onvermogen om te kunnen doen. Dus word je bewust van het feit dat je een machine bent.
  De mens is zich niet bewust van zichzelf, dat is een illusie. Er zijn 4 staten van bewust zijn:
  1 slaap,
  2 waaktoestand,
  3 subjectief bewustzijn
  4 objectief bewustzijn.
  De mens verkeert meestal in 1 en 2. 3 is bij momenten van gevaar of zeer emotionele toestanden, 4 is eigenlijk onmogelijk. De mens kan met de juiste methode en inspanning meer controle krijgen over zijn bewust zijn. Het begint met het observeren van je gedachten, gevoelens en acties, maar dan bekeken door de lenzen van de Vierde weg. Met een nieuw perspectief dat je toegang kan geven tot een nieuwe jij en de mogelijkheid van de evolutie van bewustzijn.

 3. Het gaat in deze blog over de nieuwe manier van luisteren die vereist is. Om op zoek te gaan naar de realiteit, die zich achter de dagelijkse realiteit bevind. Hierbij gaat het niet om goed of fout, maar om wat nuttig of schadelijk is voor je zelfstudie. Probeer wat je hoort dus niet op de oude manier te interpreteren.

 4. Sinds ik dit in me op heb geslagen over dat de mens eigenlijk altijd in slaap is, merk ik vaker op dat mensen geheel niet luisteren, vaak geen antwoord geven op de vraag die gesteld wordt, geen werkelijke connectie maken, veelal enkel over zichzelf praten of over koetjes en kalfjes, zich totaal niet bekommeren over hun staat van zijn, enkel maar doen. Het zorgt ervoor dat ik nog minder van de mens interessant vindt wanneer deze zijn mond open doet. Tenzij deze in een bijzondere staat van emotie bevindt – in die situatie kom ik vaak terecht bij mensen – en dan is er opeens wel verbinding. Zijn mensen alert, naar mijn idee. Een heftig emotioneel gebeuren verandert de ‘machine’.

 5. Wat ik interessant vind is dat er vier fasen van slaap zijn en de mens over het algemeen in een wakende slaap is en een enkele keer in bepaalde omstandigheden is er subjectief bewustzijn. Verder is er nog een vierde fase; het objectief bewustzijn. Deze fasen zijn bedacht door een mens in een wakende slaap of vanuit subjectief bewustzijn. Welke omstandigheden maken dat je in een objectief bewustzijn komt. Wat me bezig houdt is of ik het zo kan zien dat de gedachte van de school van nomoregurus is dat de mensheid steeds meer in fase 3 komt zodat zij de andere mensen/machines beinvloeden waardoor zij dan ook gaan zien dat ze in een wakende slaap zijn. Op het moment dat zij dit zich gaan afvragen zijn ze al aan het ontwaken uit de wakende slaap.

 6. De realisatie dat een persoonlijkheid uit vele ikken bestaat en door zichzelf hieraan te herinneren, is een stap in de goede richting van het begrijpen van het concept vrije wil of vrij handelen. Maar de leerling moet zich realiseren dat de conventionele vorm van bewustzijn hiervoor niet geschikt is. Dit zal hem geen nieuwe inzichten opleveren. De opmerking dat alle ikken waaruit een persoonlijkheid bestaat afhankelijk zijn van externe omstandigheden en de verandering van indrukken, onderstreept de bewering dat de mens een stimulus-respons-machine is. Diens bewuste leven is een aaneenschakeling van reacties op interne en externe impulsen. De mens loopt in wezen continu achter de feiten aan en heeft geen invloed op diens eigen handelen of denken. Het erkennen van deze ‘slapende’ staat waarin de mens verkeert, is een van de voorwaardelijke stappen die gezet moeten worden om een verandering in diens bewustzijn teweeg te brengen. Maar om in die gewaarwording berusting te vinden is nog een hele opgave.

Leave a Reply

Close Menu

zin in een offline
date?

Ben jij Single en op zoek naar een nieuwe mogelijkheid om gelijkgestemde ‘Super Singles’ echt een beetje beter te leren kan dan via online daten of speeddate?