Voluit Leven, Hoe Doe Je Dat?

Voluit Leven

Voluit leven, hoe doe je dat?

Ferrari met appelstroop

Als een Ferrari met banden in de appelstroop. Als een kievit achter een rollator. Als een paard en wagen terwijl de wagen een vliegtuig blijkt te zijn op het moment dat je een stap achteruit doet en het leven vanuit een ander venster aanschouwt. Haast zonder uitzonderingen wijzen alle grote religies de mens erop dat hij of zij niet is wie ze kan zijn. Dat een mens in slaap is en zich niet bewust is van zijn of haar slaap omdat deze vorm van slaap niet als slaap verschijnt. We zijn niet of nauwelijks aanwezig in ons leven. We staan erbij en we kijken ernaar als het leven ons een bijzonder moment toebedeeld: een overlijden van een dierbare, de plotselinge aanwezigheid in een exotische omgeving, de verbazing over de onmetelijkheid van het sublime. Het zijn schaarse en meestal vluchtige momenten waarop we er in slagen onszelf als waarnemend subject te objectiveren. Jezelf kunnen zien zoals een ander ons ziet. Een kort moment waarop we ons vast voornemen ze nooit meer te laten schieten om vervolgens bij de eerste de beste afleiding weer op de automatische piloot voort te gaan.

Handleiding

Een andere manier om te zien wie je werkelijk bent, is gegeven in het stelsel van ‘De Vierde Weg’ (ook bekendstaand onder de Gurdjieff/Ouspensky traditie) die een expliciete en gedetailleerde verhandeling geeft over de voorwaarden van – zoals hier naar een dergelijk moment verwezen wordt – zelfherinnering. Jezelf herinneren present te zijn, is het jezelf bevrijden van de dictatuur van de mechaniciteit van de mens. In het normale leven van alledag met haar schier eindeloze impressies, hectiek en beslommeringen is het jezelf herinneren een apodictische onmogelijkheid. Een dergelijke ervaring kan je hooguit – zoals in het voorafgaande met een aantal voorbeelden is geschetst – slecht overkomen. Het moment is een externe impuls die verantwoordelijk is voor de ervaring. Voor wie een dergelijke ervaring ‘bewust’ wilt meemaken dient zich te richten naar de aanwijzingen van ‘De Vierde Weg’ en haar omschrijving van het begrip ‘school’

School

Een school volgens dit stelsel is een meta-begrip voor een groep mensen met een overéénkomstig doel. Het is een groep mensen die zich ervan bewust is dat ze niet bewust zijn en weten dat ze anderen nodig hebben om aan de haast permanente ‘wakende slaap’ van alledag te ontkomen. Daarnaast kent een school een stelsel, een systeem welke je de route kan tonen. De manier waarop je je een weg naar buiten kunt verschaffen. Als laatste heeft een school een leraar die de route kent en die er zelf al meerdere malen in geslaagd is, aan de hand van die routekaart, een weg naar buiten te vinden.

Volle bak vooruit!

Wie eenmaal weet dat hij of zij eigenlijk niets weet door de inzichten die de momenten van zelfherinnering je kunnen geven, weet dat hij nog niet op halve kracht leeft. Dat hij of zij bakken energie verliest aan het voldoen aan allerhande illusies, verwachtingen en oneigenlijke verlangens. Wie weet dat hij of zij zichzelf niet kent weet tot welke ongekende prestaties een Ferrari in staat is en trap hem eens flink op z’n staart. Volle bak vooruit. Volle bak voluit leven!

Frank Middendorp
StandUpCoach NMG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *